IZBORI – dokumenti

Predsjednički izbori 2019.

Izbori za članove Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Izbori za Europski parlament 2019.

Lokalni izbori 2017.

Parlamentarni izbori 2016.

    Parlamentarni izbori 2015.

      Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora općine Zdenci 2015.