Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme koordinatora