Državni vodopravni inspektor površno obavio nadzor bez uvida stanja na terenu te svojim nalazom povrijedio prava stanovnika općine: Zdenci i Čačinci

Zbog poslanog Zahtjeva Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, obavljen je inspekcijski nadzor, a proveo ga je državni vodopravni inspektor Antun Kanski, građ.ing. Inspekcijskom nadzoru prisustvovao je samo direktor komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica te je i sam Zapisnik sastavljen u trgovačkom društvu Papuk d.o.o. u njegovoj prisutnosti. Državni vodopravni inspektor, nakon izvršenog pregleda i uvida u određene akte, u prisustvu direktora Papuka d.o.o., utvrdio je da isporučitelj vodne usluge komunalno poduzeće Papuk d.o.o. i dalje vrši isporuku vode u dostupnim količinama, a da za ograničenje korištenja vode nema odluku Župana Virovitičko – podravske županije, kako je, u tom slučaju, propisano Zakonom o vodama. Međutim, može se utvrditi da državni vodopravni inspektor nije izvršio nadzor na terenu već je donio zaključak na temelju iskaza direktora komunalnog poduzeća, ne uzimajući u obzir da u ovoj situaciji postoji više strana te da je potrebno uzeti u obzir i ostala mišljenja i iskaze o nastaloj situaciji. Nadalje, u Zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru direktor trgovačkog društva, Zoran Stošić, tvrdeći da su navodi o prekidu isporuke vode neistiniti,  vrijeđa stanovnike s područja Općine Zdenci i Čačinci koji u najmanju ruku zaslužuju ispriku za ono što su pretrpjeli i još uvijek trpe . Uz razna opravdavanja nastalih problema, direktor Stošić i dalje tvrdi kako nema prekida isporuke vodne usluge te na taj način uporno govori neistinu i dovodi u pitanje vjerodostojnost iskaza stanovnika sa spomenutnih Općina.

Dokument-Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru

Menu Title
Skip to content