Načelnik podnio prigovor na postupanje Državnog vodopravnog inspektora

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora i donešenog nalaza od strane državnog vodopravnog inspektora, Načelnik je poslao Ministarstvu poljoprivrede prigovor na postupanje državnog vodopravnog inspektora g. Antuna Kanskog, građ.ing. zbog neistina koje su objavljene u Zapisniku. U Prigovoru Načelnik upućuje na činjenice o prekidu isporuke vodne usluge kao i o neistinitosti nalaza, ali i na dokazni materijal od strane HTV – a. Direktor komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica iznoseći činjenice koje ne odgovaraju istini, ruši kredibilitet načelnika Općina Zdenci i Čačinci. Stoga,  Načelnik u prigovoru traži  kontrolu inspekcijskog pregleda kako bi se utvrdile činjenice koje će biti istinite i koje neće vrijeđati stanovnike Općina i sve koji odrađuju svoj posao u interesu istih.

Dokument-Prigovor na postupanje državnog vodopravnog inspektora g.Antuna Kanskog, građ.ing.

S obzirom da Zakon o vodama nalaže da Odluku za ograničenje korištenja vode, u slučaju nastupanja nestašice vode, donosi Župan, načelnik Mato Barukčić je poslao Zahtjev za postupanje u provođenju mjera reducirane opskrbe vodom u Ured Župana Virovitičko – podravske županije. U Zahtjevu je obrazloženo stanje na području Općina trenutno, ali i prijašnjih godina.

Dokument-Zahtjev za postupanje u provođenju mjera reducirane opskrbe vodom

Menu Title
Skip to content