Ne razumijem što vi hoćete pa vode ima. U čemu je problem? Direktor Papuka očitovao se na upit načelnika o nestašici vode

Direktor komunalnog poduzeća PAPUK d.o.o. Orahovica pisano se očitovao na prethodno spomenuti Zahtjev. U pisanom očitovanju direktor navodi da je do prekida isporuke vodne usluge opskrbe pitkom vodom na području Općine Zdenci došlo samo dana 26. lipnja i potrajalo do 27. lipnja u jutarnjim satima, i to zbog ispadanja napajanja na pumpi na zdencu Z2 vodocrpilišta Fatovi te da do drugih prekida isporuke vodne usluge opskrbe pitkom vodom od strane Papuk d.o.o. nije došlo. Isto tako, naglašava da ne postoje okolnosti koje bi utjecale na potrebu proglašavanja izvanrednih mjera jer Papuk d.o.o.  kontinuirano izvršava svoju obvezu isporuke pitke vode sa svim raspoloživim količinama. Prema ovom pisanom očitovanju, može se zaključiti da se direktor Papuka d.o.o. usuđuje uvrijediti stanovnike s područja Općine Zdenci  indirektno ih optužujući da govore neistinu koju, u ovom slučaju, izriče on sam.

Dokument-Pisano očitovanje na Zahtjev od 28.06.2012.g.

Menu Title
Skip to content