Župan Tomislav Tolušić donio Odluku o ograničenju isporuka voda na distributivnom području Papuk Orahovica. Hoće li Zdenčani dobiti vodu?

Na temelju poslanog Zahtjeva od strane Načelnika, Župan Virovitičko – podravske županije donosi Odluku o ograničenju korištenja voda na distributivnom području Komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica. Odlukom su utvrđeni ispunjeni uvjeti iz Zakona o vodama te je Papuk d.o.o. Orahovica dužno osigurati ravnomjerno korištenje vode za opskrbu stanovništva vodom za piće i sanitarne potrebe te za potrebe protupožarne zaštite i obrane na cijelom distributivnom području sve dok se ne steknu uvjeti za normalizaciju opskrbe vodom na tom području.

Dokument-Odluka o ograničenju korištenja voda na distributivnom području Komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica

Nakon donešene Odluke o ograničenju korištenja voda na distributivnom području Komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica od strane Župana Virovitičko – podravske županije, Papuk d.o.o. Orahovica donosi Odluku o provođenju mjera ograničenja korištenja vode na distributivnom području Papuk d.o.o. Orahovica. Tom Odlukom utvrđuje se privremeni režim regulacije vodoopskrbnog sustava Papuk d.o.o. Orahovica. Radi osiguranja ravnomjernog korištenja pitke vode na području svih jedinica lokalne samouprave na kojima Papuk d.o.o. Orahovica vrši vodnu uslugu opskrbe pitkom vodom određeno je periodičko ograničavanje korištenja pitke vode na principu osmosatnog dnevnog isključenja u razdoblju od 16:00 do 24:00 područja svake od pojedinih jedinica lokalne samouprave na koje se ograničenje odnosi. Odluka će se provoditi dok traju okolnosti opisane u članku 81. Zakona o vodama.

Dokument-Odluka o provođenju mjera ograničenja korištenja vode na distributivnom području Papuk d.o.o. Orahovica

Menu Title
Skip to content