Poziv poljoprivrednim proizvođačima za prijavu štete od elementarne nepogode

Za cijelo područje Virovitičko – podravske županije proglašena je elementarna nepogoda SUŠA, te na osnovu iste Općinske povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine Zdenci upućuje:

POZIV

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju zemljište na području općine Zdenci da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – suše proglašene 10. kolovoza 2012. godine.

Prijava štete vršit će se u prostorijama općine Zdenci počevši od 13. kolovoza zaključno sa 24. kolovoza 2012. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Šteta se prijavljuje na svim poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima.

Uz prijavu obavezno priložiti:

  • posjedovni list za čestice na kojima se nalaze nasadi ili poljoprivredne kulture za koje se podnosi prijava,
  • OIB,
  • te ukoliko je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina kopiju police osiguranja.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od

elementarnih nepogoda općine Zdenci

Menu Title
Skip to content