SAMO 5% CIJENE PRIJEVOZA SVOJIH SREDNJOŠKOLACA DO ŠKOLE I NATRAG PLAĆAT ĆE RODITELJI

Načelnik Barukčić dogovorio je omjer financiranja sa Županijom, tako bi Županija financirala 10% mjesečne autobusne karte, 10% Općina, 5% roditelji i 75% Ministarstvo. Roditelji zdenačkih srednjoškolaca plaćat će, dakle, samo 5% cijene prijevoza svoje djece, što je zasigurno dobra vijest i znatno rasterećenje kućnih budžeta koji su uslijed sve veće krize sve manji i manji.

Kada je u pitanju pomoć u obrazovanju općina će i dalje nastaviti sa podjelom bespovratnih naknada svim studentima koji uredno studiraju i daju ispite sa područja općine, a od ove školske godine Načelnik najavljuje nagrade svim učenicima srednjih škola koji ostvare odlične uspjehe u svom školovanju.

Općina će sufinancirati smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima za one kojima taj dio ne sufinanciraju druge institucije.

Menu Title
Skip to content