RADOVI NA IZVORU ZAVRŠENI – VODE VIŠE NEGO IKADA

Zbog klimatskih promjena razina podzemnih voda u svijetu znatnije opada. Tako je i u Hrvatskoj, pa i u našem kraju. Zdenci koji su prepoznatljivi po izvorima uslijed klimatskih promjena ostali su sa znatno manjim kapacitetima izvorišta, a poneki su prestali izvirati i istjecati na mjestima na kojima su stanovnici i prolaznici rado uzimali vodu. Načelnik Općine pozvao je u pomoć struku, tako su Zdence posjetili u nekoliko navrata stručnjaci Rudarsko – geološkog fakulteta predvođeni profesorom Urumovićem te zajedno sa stručnjacima HIDROINGA iz Osijeka dali prijedlog izgradnje vodozahvatne građevine na Bertićevom izvoru.

Zasigurno problem pada razine podzemnih voda ugrožava sva izvorišta, a svjedoci smo da su ove godine nestali pojedini vodotoci, slapovi i potoci. Tako da je to, po mišljenju struke, vrlo složen zahvat na lokalitetu kakvi su zdenački izvori jer se oni nalaze na pjeskovitom tlu koje znatno brže reagira na razinu podzemnih voda. Stručnjaci su ipak zahvaljujući svojim znanjima i primijenjenoj tehnologiji uz svakodnevni stručni nadzor nad radom izvođača radova uspjeli gotovo nemoguće, a to je vratiti izvor Zdenčanima i svim ljubiteljima prirode. Voda koja sada izlazi iz izvora još nije za piće dok se ne ispere i dobro dezinficira, a posebno raduje što unatoč lošim hidrološkim prilikama vode ima više nego ikada.

Radove na izradi studije očuvanja izvorišta zdenačke rijeke izradio Rudarsko – geološko naftni fakultet iz Zagreba i projektanska kuća HIDROING iz Osijeka. Studiju su financirale Hrvatske vode, a radove na nadzoru ovog zahvata donirao je HIDROING.

Menu Title
Skip to content