U ZDENCIMA KREĆE JEDAN OD RAZVOJNIH PROJEKATA VLADE RH – ZDENAČKA KANALIZACIJA

Dan 03.listopad 2012.godine u Zdencima će svakako biti dan koji će se pamtiti. Naime, dana 03.listopada 2012.godine i službeno je uveden u posao izgradnje kanalizacije u Zdencima izvođač BISTRA d.o.o. iz Đurđevca. Zdenačka kanalizacija jedan je od investicijskih i razvojnih projekata Vlade RH. Vrijednost ukupnog projekta je preko 11.000.000,00 kn, a ove godine biti će izvedeno radova za 1.500.000,00 kn. Sa radovima će se krenuti od najniže točke kanalizacije, a to je pročistač i izvodit će se kolektorska mreža u ulici J.J. Strossmayera u Zdencima. Izvođač radova uveden je u posao uz nazočnost: predstavnika Hrvatskih voda zaduženih za nadzor, nadzorne službe gradilišta, investitora PAPUK d.o.o. Orahovica i načelnika Općine Zdenci.

Odmah iza Dana neovisnosti kreće se sa iskopom i postavljanjem cijevi. Predstavnici Hrvatskih voda na uvođenju u posao naglasili su kako je intencija ove Vlade da se projekti koji su započeti, završavaju i stavljaju u upotrebu te da više neće biti započinjanja investicija koje čekaju godinama završetak. Ova izjava posebno raduje jer je za očekivati da se odmah radovi nastave u idućoj godini, a veliki su izgledi i da se završe.

Menu Title
Skip to content