KREĆU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NISKONAPONSKE MREŽE I IZGRADNJI JAVNE RASVJETE U DONJEM PREDRIJEVU

U uredu Načelnika održan je radni sastanak predstavnika HEP-a pogon Orahovica koji su informirali vodstvo Općine o namjeri rekonstrukcije niskonaponske mreže u selu Donje Predrijevo. Kako je zajedništvo u ovim poslovima od velikog značaja, dogovorena je puna suradnja Općine u realizaciji ovog projekta, a njime će se riješiti, pored kvalitetnije opskrbe električnom energijom, i kvalitetnija i učinkovitija javna rasvjeta. Do sada su Općina i HEP realizirali niz ovakvih projekata, a radovi na ovom projektu kreću već ovih dana.

Sigurno je to projekt koji će rezultirati kvalitetnijom opskrbom električnom energijom i boljom javnom rasvjetom.

Menu Title
Skip to content