UMJESTO U ZATVOR – RAD ZA OPĆE DOBRO

Načelnik općine Mato Barukčić i voditeljica Probacijskog ureda iz Bjelovara Sanja Vukomanović, dipl. iur potpisali su Ugovor o suradnji koji će omogućiti stanovnicima Općine i bliže okolice da za lakša kaznena dijela ne odlaze u zatvor već da zatvorsku kaznu odrađuju na poslovima za opće dobro. Ovo je mjera koju promovira Uprava za kazneno pravo i probaciju, a ima cilj rasteretiti zatvorski sustav od prekobrojnih zatvorenika te omogućiti lokalnim osuđenicima da za lakša dijela umjesto u zatvor, odrade na poslovima za opće dobro u lokalnoj zajednici.

 

Projekt je to od višestrukog značenja koji omogućava lokalnoj zajednici besplatno angažiranje osoba za poslove za koje su educirani, a samom osuđeniku da za lakši prekršaj ne odlazi na izdržavanje zatvorske kazne i na taj način bude odvojen od obitelji. Svakako je ovo značajno i za rasterećenje smještajnih kapaciteta u samim zatvorima jer, kao što je poznato, nema ih dovoljno.

Načelnik se nada da će na ovom projektu biti dobra suradnja koja će u budućnosti dati bolje efekte u radu lokalne samouprave, a posebno u sferi komunalnog uređenja i skrbi za stare i usamljene.

Osobe koje će raditi za opće dobro na području Općine uglavnom će raditi na komunalnom i hortikulturnom uređenju, a osobe sa specifičnom naobrazbom koristit će se da iz njihove stručnosti dobijemo najbolji učinak, kazao je načelnik Barukčić.

Menu Title
Skip to content