USKORO U ZDENCIMA U DONJEM KRAJU NOVA TRAFOSTANICA

Općina Zdenci obavlja sve potrebne pripremne radova na pratećim objektima koji imaju zadaću osigurati funkcioniranje kanalizacije koje je ovih dana započeta. Tako je izuzetno važno na vrijeme osigurati elektroenergetske priključke, a ponajprije za budući pročistač i prepumpne stanice. Na sastanku sa predstavnicima HEP-a pogon Orahovica i uz podršku investitora PAPUK Orahovica i Hrvatskih voda bit će izgrađena nova trafostanica u donjem dijelu Zdenaca, kako to Zdenčani zovu, u donjem kraju. Nova trafostanica omogućit će priključak na električnu energiju budućeg pročistača, ali i poboljšati opskrbu tamošnjih kućanstava koji su do sada imali slab napon i česta isključenja.

HEP je do sada već obavio dio prilagodbe mreže budućim potrebama za kanalizaciju, tako je ona djelomično rekonstruirana u naseljima Duga Međa i Bankovci.

Kako se obavlja rekonstrukcija niskonaponske mreže, paralelno i Općina gradi novi sustav javne rasvjete postavljajući ekološke, štedljive svjetiljke te na taj način podiže razinu kvalitete javne rasvjete.

Menu Title
Skip to content