NOVOOTVORENOJ LJEKARNI – JOŠ JEDNU GODINU POTPORA OPĆINE

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Načelnika da se i u 2013.godini novootvorena ljekarna PERAK oslobodi plaćanja: poreza na tvrtku, komunalne naknade i zakupa poslovnog prostora. Oslobađanjem od plaćanja ovih obveza Općina pomaže LJEKARNI da se održi na tržištu i kao takva opstane. Izraženo je zadovoljstvo radom ljekarne i prednostima koje stanovnici imaju nakon njezinog otvaranja. Napominjemo da je Općina uložila preko 300.000,00 kn u prenamjenu prostora, a odricanjem od ranije nabrojanih prihoda taj iznos je daleko veći.  

Menu Title
Skip to content