PRORAČUN ZA 2013. GODINU RAZVOJAN, SOCIJALNO OSJETLJIV, UVAŽAVA SVE POTREBE OPĆINE

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasnom su odlukom prihvatili prijedlog Načelnika i donijeli Proračun za 2013. godinu. Proračun je razvojan, jer osigurava najviše sredstava za kapitalne projekte, ali ona ne ide na uštrb socijalno osjetljivih kategorija koje su na Proračunu Općine, niti na uštrb financiranja projekta pronatalitetne politike. Dječji vrtić će i dalje biti besplatan za djecu s područja Općine, zadovoljenje kulturnih potreba, potreba u športu, skrb za umirovljeničku populaciju neće biti upitan jer će za sve biti dovoljno sredstava za normalno funkcioniranje. Istina je da će generalno udruge u 2013. godini dobiti nešto manje novaca nego u ranijim godinama, ali to je cijena koju svi moramo platiti ako hoćemo ovu krizu iskoristiti kao šansu za budući razvoj. Vijećnici su prihvatili Načelnikov prijedlog da se sredstva preusmjere u razvoj kako bi se stvorili bolji preduvjeti za nove investicije i razvoj poduzetništva na području Općine.

U paketu Odluka koje su 18. prosinca 2012. godine vijećnici donijeli je i rasterećenje poduzetnika za davanje poreza na tvrtku i drugih poreza čiju visinu određuje Općina. Donesena je vrlo stimulativna Odluka o poticanju prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni za izgradnju pogona s ciljem novog zapošljavanja. Prihvaćen je prijedlog dinamike izgradnje proizvodnog pogona tvrtke BIONARDO koji bi trebao biti završen do kraja 2013. godine. Općina je u 2012. godini platila dio troškova izmjena prostorno – planske dokumentacije, dio će platiti u ovoj godini, a cilj izmjena je stvaranje uvjeta za izgradnju proizvodnih kapaciteta PP Orahovice te omogućavanje gradnje kapaciteta obnovljivih izvora energije.

Proračun 2013.

Menu Title
Skip to content