ZADOVOLJSTVO UČINJENIM U 2012. GODINI – VELIKA OČEKIVANJA OD 2013.

Stanovnici općine Zdenci mogu biti zadovoljni učinjenim u 2012.godini. Unatoč krizi realizirani su brojni projekti od značaja za kvalitetu življenja stanovnika te započeti novi izuzetno vrijedni koji će imati presudno značenje za razvoj Općine.

Stanovnici Zdenačke općine u 2012.godini dobili su niz objekata:

 • Obnovljenu kino-dvoranu,

 • Centar za prikupljanje i distribuciju odjeće, obuće i ostalog osobama u potrebi,

 • Uređen trg Hrvatskih branitelja,

 • Uređen Društveni dom u Bankovcima,

 • Stanovnici Slavonskih Bara, dijelovi Duge Međe i Bankovaca, dobili su rekonstruiranu niskonaponsku mrežu i novu javnu rasvjetu,

 • U kapitalne investicije uloženo oko 1.500.000,00 kn uglavnom općinskog novca,

 • Zdenačka djeca imaju i dalje besplatan dječji vrtić,

 • Svi studenti dobivaju bespovratne potpore,

 • Svi programi pronatalitetne politike nastavljaju se, općina kumuje 4.djetetu u obitelji sa 7.000,00 kn,

 • Skrbi se o starim i nemoćnim,

 • Pomaže osobama u potrebi,

 • Općina uključena u javne radove.

 • Započet kapitalni projekt ZDENAČKA KANALIZACIJA vrijedan 12.000.000,00 kn. općina sudjeluje sa 10%, ostatak sredstava ide preko Hrvatskih voda,

OČEKIVANJA U 2013.godini

Po usvojenom Proračunu općine Zdenci koji je izuzetno razvojan, istovremeno socijalan, poticajan za sve oblike stvaralaštva, može se reći da stanovnici Općine s pravom imaju velika očekivanja od 2013.godine.

Najveća očekivanja su:

 • Brzi završetak radova na kanalizaciji.

 • Otvaranje novih radnih mjesta izgradnjom bioplinskog postrojenja koje se planira završiti potkraj 2013.godine. Investitor je BIONARDO, koji je već registrirao tvrtku kćer sa sjedištem u Zdencima.

 • Nova radna mjesta očekuju se i u PP ORAHOVICA kojemu je Općina išla na ruku izmjenama Prostornog plana čime je omogućena gradnja nove farme u reonu Grudnjaka te proširenje svinjogojske farme u Zdencima i također izgradnja nekoliko bioplinskih postrojenja.

 • Očekuju se na planu zapošljavanja pozitivni pomaci i u poduzetničkoj zoni u Dugoj Međi gdje je poduzetnicima omogućena kupnja zemljišta za izgradnju proizvodnih pogona za svega 1 kn/m2 .

 • Očekuje se završetak projektne dokumentacije za budući dječji vrtić i prijenos zemljišta u vlasništvo Općine.

 • Svi projekti na skrbi o djeci i mladima, starim i nemoćnim osobama u potrebi biti će nastavljeni.

 • Dječji vrtić i dalje će biti besplatan za stanovnike Općine.

 • Podrška Općine kulturi, športu, udrugama, manjinama, potrebama vjerskih zajednica nije upitna.

 • Kolonija kipara kao zdenačka prepoznatljivost nije upitna.

 • Načelnik očekuje od stručnih timova koje će uskoro imenovati mnoštvo uspješnih projekata prema europskoj uniji.

Svakako, velika želja svih stanovnika Zdenačke općine je što skorije okončanje globalne krize i recesije, jer ona se nedvojbeno slama preko najslabijih kategorija stanovništva i zamjetno je da se sve teže i teže živi. Nova radna mjesta, ostanak mladih je garancija da i uloženo u podizanje komunalnog standarda ima smisla.

Menu Title
Skip to content