NOVO VODSTVO MJESNOG ODBORA DUGA MEĐA

Pismenim podneskom Načelniku općine trojica vijećnika Vijeća mjesnog odbora Duga Međa zatražili su sazivanje sjednice sa zahtjevom da se raspravi o radu mjesnog odbora. Vijećnici su iznijeli tvrdnju da više od godinu dana nije održana sjednica, a da se u ime mjesnog odbora istupalo sa stavovima čelništva Strane umirovljenika, a ne mišljenjima članova mjesnog odbora.

Nakon provedene rasprave vijećnici su zatražili da se zbog uskraćivanja temeljnih prava članova Mjesnog odbora: ne pozivanje na sjednice, prava na sudjelovanje u radu, iznošenje mišljenja i davanja prijedloga, sprječavanje obnašanja dužnosti na koju su izabrani, te samovolje predsjednika Tome Bušljete istome iskaže nepovjerenje. Tajnim glasovanjem vijećnici su se izjasnili za opoziv Predsjednika, a nakon toga tajnim glasovanjem izabrali Zdenka Medveda za predsjednika i Đuru Varaždinca za potpredsjednika.

Po završetku sjednice Mjesnog odbora, koja je bila javna i nazočili su joj brojni mještani, pa i čelnici Općinske organizacije HDZ-a i nekih nezavisnih lista, Načelnik općine razgovarao je sa mještanima o aktualnim projektima koji se realiziraju u naselju Duga Međa i koji će uskoro biti pokrenuti. Mještani su postavili nekoliko pitanja u vezi legalizacije, izmjera i nekih komunalnih problema, na koje je načelnik Barukčić odgovorio. Razgovor je protekao u izuzetno dobroj atmosferi i međusobnom uvažavanju.

Menu Title
Skip to content