ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZDENCI

Pod predsjedanjem predsjednika vijeća g. Zdenka Tajza održana je redovna 26. Sjednica Općinskog vijeća općine Zdenci. Na sjednici su vijećnici raspravili i jednoglasno donijeli odluke o svih jedanaest točaka dnevnog reda.

Usvojeno je Izvješće o realizaciji Proračuna za 2012.godinu sa svim prilozima. Unatoč recesiji i sveopćoj krizi Načelnik je u uvodnom obrazloženju naglasio kako je to bio Proračun koji je u kontinuitetu nastavio razvojni put Općine, osiguravajući pri tomu socijalnu osjetljivost, financiranje kulturni, sportskih i svih drugih potreba stanovništva.

Vijećnici su donijeli i prvi ovogodišnji rebalans Proračuna. Razlozi za donošenje rebalansa po riječima Načelnika su preraspodjela sredstava koja u ovoj godini neće biti utrošena za kanalizaciju u niz manjih investicija među kojima su: prekrivanje Društvenog doma u Kutovima i Zokovom Gaju, završetak radova na Društvenom domu u Bankovcima, temeljito uređenje Doma u Dugoj Međi, izgradnja sanitarnih čvorova u domovima u Obradovcima i Donjem Predrijevu, izgradnju staza i šetnica, uređenju okoliša, pripremu projekata i drugo.

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Načelnika o njegovom radu u drugom polugodištu prošle godine. vijećnici su izrazili zadovoljstvo aktivnostima Načelnika, koje je rezultiralo nizom kapitalnih investicija koje se danas realiziraju, a među njima najvrjednija je kanalizacija. Načelnik sa zahvalio na lijepim riječima te uzvratio da je bilo lijepo raditi u zajedništvu sa svim vijećnicima jer, koliko se sjećam gotovo sve odluke ovog vijeća u ovom mandatu donesene su jednoglasno. To zasigurno govori da smo zdušno i predano radili svoj posao.

Jednoglasno je usvojena Odluka o ciljanim izmjenama Prostornog plana. Aktivnosti na ovom planu započele su u ljeto prošle godine i u rekordnom roku završene. Ovim izmjenama omogućit će se izgradnja niz poduzetničkih objekata na našoj Općini.

Vijećnici su donijeli Odluku o usvajanju Statuta i Poslovnika Općine, nekoliko odluka o zamolbama mještana, kao i tehničkih odluka o otpisima nenaplativih potraživanja.

Na kraju sjednice vijećnicima se obratio predsjednik Vijeća g. Zdenko Tajz, zahvalio se na konstruktivnom radu u ovom mandatu, te poželio da ovakav rad bude i u buduće, a vijećnicima koji su se kandidirali i koji će se kandidirati za buduće vijeće poželio je dobre izborne rezultate. 

Menu Title
Skip to content