OPĆINA SUFINANCIRALA OSPOSOBLJAVANJE ZA POLJOPRIVREDNA ZANIMANJA

diopterOdlukom Načelnika općina Zdenci sufinancirala je troškove osposobljavanja odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja – smjer ratar.

Izobrazba je provedena u suradnji sa PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTEM iz Slatine, koje je izvođač nastavnog dijela, te Općine Zdenci i Virovitičko – podravske županije koji su financijski pomogli ovaj projekt. Zahvaljujući svim sudionicima ovog projekta dvadeset i jedna osoba sa zdenačke općine uspješno je završila ovaj vid osposobljavanja te time osigurala mogućnost vođenja svojih OPG kod ulaska u Europsku uniju.

Općina Zdenci nastavlja i dalje aktivnosti na izobrazbi odraslih, pa će tako uskoro krenuti osposobljavanje za rad sa strojevima i pojedinim alatima, a sve sa ciljem da oni koji i inače rade te poslove dobiju ovlaštenja za rad i da se osposobe za stručno i sigurno rukovanje. Načelnik Barukčić naglasio je da će takvih programa biti još u budućnosti, te da će se oni organizirati kada to najbolje odgovara pojedinim skupinama.

Menu Title
Skip to content