Geodetska izmjera katastarskih općina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA28.siječnja 2014. godine u 10.30 – 13.00h u Muzejsko-galerijskom prostoru održan je sastanak sa predstavnicima tvrtke Cadcom iz Zagreba radi obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Zdenci za dio katastarske općine Orahovica i Donje Predrijevo. Tema sastanka su bili upoznavanje sa svrhom izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH k.o. Orahovica te identifikacija katastarskih čestica i njihovo obilježavanje na terenu.

 

Menu Title
Skip to content