Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.”

Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Upute za prijavitelje, Prijavni obrazac te ostala popratna dokumentacija dostupni su na web portalu www.strukturnifondovi.hr

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OP Regionalna konkurentnost 2007-2013
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 23.12.2013. do 21.02.2014.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam
Ukupni indikativni proračun iznosi: 255.714.160,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 3.800.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 26.000.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: min. 1% do max. 60%
Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Prihvatljivi projekti:

1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća:
Ulaganja u modernizaciju, izgradnju ili dogradnju poslovnih zgrada, proširenje postojeće proizvodnje ili proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojećeg poduzeća te uvođenje novih inovativnih tehnologija i opreme u proizvodne procese s ciljem povećanja produktivnosti, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

2. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća u turizmu:
Ulaganja u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa

Sve projekte potrebno je završiti do 31.7.2016.

Informativne radionice
Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira Informativne radionice na kojima će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • Zagreb 13. siječnja 2014. Ministarstvo poduzetništva i obrta – Kino dvorana
  • Osijek 16. siječnja 2014. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek
  • Rijeka 21. siječnja 2014. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
  • Split 23. siječnja 2014. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split

Bankarski proizvodi potrebni za prijavu projektnog prijedloga i provedbu projekta:

  • Obvezujuće pismo namjere banke: kod podnošenja projektne prijave prijavitelji trebaju priložiti obvezujuće pismo namjere banke ukoliko udio vlastitog sufinanciranja namjeravaju podmiriti kreditom banke;
  • Bankovni kredit: prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelji moraju MINPO-u dostaviti:

          – Ugovor o kreditu ukoliko udio vlastitog sufinanciranja projekta osiguravaju putem bankovnog kredita;
– Izvod s bankovnog računa na kojem su sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela u vrijednosti od 50% od proračuna projekta za prvih 12 mjeseci provedbe projekta ovjeren od strane banke ukoliko projekt sufinanciraju vlastitim sredstvima.

  • Bankovno jamstvo: ukoliko po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelji zatraže isplatu predujma (čiji ukupni iznos ne može premašiti 30 % od odobrenih bespovratnih sredstava), obvezni su dostaviti bankovno jamstvo za zatraženi iznos predujma.
Menu Title
Skip to content