Sastanak sa poduzećem CADCOM d.o.o.

Dana 04. travnja 2014. godine održan je sastanak mještana sa područja Općine Zdenci sa poduzećem za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer, CADCOM d.o.o. iz Zagreba. Sastanak se održao u svrhu evidentiranja vodnog dobra Zdenačke rijeke u Zdencima uzvodno od svinjogojske farme do ribnjaka, tj. formiranja novih međa između vlasnika pojednih katastarskih čestica i vodnog dobra Zdenačke rijeke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Menu Title
Skip to content