OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEČAJA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba poziva poljoprivrednike da se prijave za tečaj o održivoj uporabi pesticida. Naime, na temelju direktive Europske Unije i hrvatskog Zakona o održivoj uporabi pesticida, svi profesionalni korisnici, odnosno nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugi poljoprivrednici te osobe u tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Savjetodavna služba provodi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, potvrdu o položenom ispitu te naknadno identifikacijsku iskaznicu kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena najmanje osnovna škola. Tečaj će se održavati 11., 12., i 13. veljače 2015. godine u vremenu od 9.00 do 14.00 sati, u Domu kulture u Zdencima.

Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe je određena Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe i stoji ukupno 380,00 kuna (presliku o uplati dostaviti najkasnije do prvog dana tečaja). Za prijavu je potrebna fotokopija svjedodžbe o završenom školovanju ili radne knjižice, preslika osobne iskaznice i OIB.

Za sve dodatne informacije i prijavu javiti se u Općinu Zdenci (033 646-000)  ili u Savjetodavnu službu Orahovica (Blaženka Mozer).

Prskalica_vučena

Menu Title
Skip to content