Objava biračima: Donesena Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Zdenci

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj144/12) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu, daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

Općinsko vijeće Općine Zdenci na sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Zdenci. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” Općine Zdenci broj 5 od 29. svibnja 2015. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 12. srpnja 2015. godine od 08,00 do 16,00 sati.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji svakim radnim danom, zaključno do srijede, 01. srpnja 2015. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Posebno napominjemo da provjeru u registru birača učine oni birači koji su mijenjali podatke bitne za evidenciju registra birača (promjena prezimena, prebivališta, stjecanje punoljetnosti i drugo).

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena. Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde za glasovanje izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Menu Title
Skip to content