Rješenje o određivanju biračkih mjesta na Izborima za članove Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 20. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik” Općine Zdenci broj 05/15.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci donosi

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje izborne jedinice broj 1, Mjesni odbor Zdenci, određuje se:

• biračko mjesto broj 1, u ZDENCIMA, MUZEJSKO-GALERIJSKI PROSTOR, ZDENCI, Ulica hrvatskih branitelja 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Zdencima: Gorička, Ulica hrvatskih branitelja, Josipa J.Štrosmajera, Kolodvorska.

• biračko mjesto broj 2, u ZDENCIMA, OSNOVNA ŠKOLA «I.G. KOVAČIĆ», ZDENCI, Školska 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Zdencima: Augusta Šenoe, Braće Radić, Ivana Gorana Kovačića, Matije Gupca, Pustara, Radnička, Školska, Ulica Gutmanovačka, Vereš Majur, Ljudevita Gaja.

Za područje izborne jedinice broj 2, Mjesni odbor Bankovci, određuje se:

• biračko mjesto broj 3, u BANKOVCIMA, MJESNI DOM, BANKOVCI 59, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bankovcima.

Za područje izborne jedinice broj 3, Mjesni odbor Duga Međa određuje se:

• biračko mjesto broj 4, u DUGOJ MEĐI, MJESNI DOM, DUGA MEĐA, Kralja Tomislava 66, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dugoj Međi.

Za područje izborne jedinice broj 4, Mjesni odbor Slavonske Bare, određuje se:

• biračko mjesto broj 5, u SLAVONSKIM BARAMA, MJESNI DOM, SLAVONSKE BARE 26, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Slavonskim Barama.

Za područje izborne jedinice broj 5, Mjesni odbor Donje Predrijevo, određuje se:

biračko mjesto broj 6, u DONJEM PREDRIJEVU, MJESNI DOM, DONJE PREDRIJEVO 62, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjem Predrijevu.

Za područje izborne jedinice broj 6, Mjesni odbor Zokov Gaj-Grudnjak, određuje se:

• biračko mjesto broj 7, u ZOKOVOM GAJU, MJESNI DOM, ZOKOV GAJ 11, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Grudnjaku: Grudnjak i Zokovom Gaju: Gutmanovci, Zokov Gaj.

Za područje izborne jedinice broj 7, Mjesni odbor Kutovi, određuje se:

• biračko mjesto broj 8, u KUTOVIMA, MJESNI DOM, KUTOVI, ZDRAVKA KEVČIĆA 53, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kutovima.

Za područje izborne jedinice broj 8, Mjesni odbor Obradovci, određuje se:

• biračko mjesto broj 9, u OBRADOVCIMA, MJESNI DOM, OBRADOVCI 7, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Obradovcima.

Menu Title
Skip to content