VAŽNO: Obavijest o prijavi štete za elementarnu nepogodu

Kojom se obavještavaju poljoprivredna domaćinstva, koji imaju poljoprivredne površine na području Općine Zdenci, a zbog prevelike količine oborina (naplavina) iznad višegodišnjeg prosjeka tijekom mjeseca svibnja, imaju štete na svim poljoprivrednim kulturama (žitarice, industrijsko bilje, povrće, krmno bilje, livade i pašnjaci), stoci, trajnom nasadu, građevinskim objektima (stambeni objekti i gospodarske građevine te oprema) i komunalnoj infrastrukturi.

PRIJAVE ŠTETU u prostorijama Općine Zdenci od 02. lipnja do 15. lipnja 2015. g., svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za prijavu potrebna je slijedeća dokumentacija:

1. Ispunjen obrazac EN – P (u kojem treba navesti ukupne povšine pod kulturama , npr. Pšenica ukupna površina3,00 ha, kukuruz 1,00 ha, itd.)
2. Osobna iskaznica
3. OIB
4. Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana.

Menu Title
Skip to content