POZIV NA DOSTAVU PONUDE za UREĐENJE NOGOSTUPA NA GROBLJU ZDENCI

Naručitelj OPĆINA ZDENCI pokrenuo je nabavu za UREĐENJE NOGOSTUPA U GROBLJU ZDENCI te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Menu Title
Skip to content