REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ZDENCI

Na temelju odredaba članka 39. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ Općine Zdenci, broj 05/15), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci objavljuje

REZULTATE
IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE
ZDENCI ODRŽANIH 12. SRPNJA 2015. GODINE

I Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci, nakon što su prikupljeni rezultati glasovanja sa svih biračkih mjesta, utvrdilo je:

1. da Općina Zdenci ima ukupno 1599 birača
2. da je ukupno glasovalo 611 birača
3. da je važećim utvrđeno 595 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašeno 16 glasačkih listića

II Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci, nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja, utvrdilo je sljedeće:

IZBORNA JEDINICA BROJ 1 – MJESNI ODBOR ZDENCI

a) Za mjesni odbor Zdenci – biračko mjesto broj 1, Muzejsko-galerijski prostor, Ulica hrvatskih branitelja 2, Zdenci, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 391 birača
2. da je ukupno glasovalo 117 birača
3. da je važećim utvrđeno 112 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašeno 5 glasačkih listića

b) Za mjesni odbor Zdenci – biračko mjesto broj 2, Osnovna škola „I.G. Kovačić“, Školska 1, Zdenci, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 393 birača
2. da je ukupno glasovalo 78 birača
3. da je važećim utvrđeno 76 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašeno 2 glasačka listića

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Zdenci broji sedam članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Zdenci, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Josipa Čakalića, koja je dobila 89 glasova i 3 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Josip Čakalić, Hrvat, Zdenci, Josipa J. Štrosmajera 80, 11. 11. 1962., OIB: 15242665630
2. Josip Zvonarić, Hrvat, Zdenci, Josipa J. Štrosmajera 3, 8. 3. 1978., OIB: 43402434384
3. Marko Kovačić, Hrvat, Zdenci, Josipa J. Štrosmajera 34, 14. 2. 1954., OIB: 07428896225

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Mate Barukčića,
koja je dobila 99 glasova i 4 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Mato Barukčić, Hrvat, Zdenci, Kolodvorska 59, 15. 3. 1952., OIB: 01889782250
2. Darko Čiš, Hrvat, Zdenci, Radnička 5, 3. 7. 1965., OIB: 64891719031
3. Zoran Rončević, Hrvat, Zdenci, Josipa J. Štrosmajera 44, 3. 1. 1983., OIB: 29799565500
4. Anica Kubica, Hrvatica, Zdenci, Augusta Šenoe 4, 5. 3. 1944., OIB: 06968440439

IZBORNA JEDINICA BROJ 2 – MJESNI ODBOR BANKOVCI

a) Za mjesni odbor Bankovci – biračko mjesto broj 3, Mjesni dom, Bankovci 59, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 107 birača
2. da je ukupno glasovalo 57 birača
3. da je važećim utvrđeno 57 glasačkih listića
4. da nije bilo nevažećih glasačkih listića

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Bankovci broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Bankovci, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Josipa Majora, koja je dobila 29 glasova i 3 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Josip Major, Hrvat, Bankovci 13, 10. 12. 1960., OIB: 97675822502
2. Franjo Prka, Hrvat, Bankovci 15, 14. 10. 1967., OIB: 92445555120
3. Matija Inhof, Hrvat, Bankovci 36, 11. 6. 1988., OIB: 72022985995

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Zdenka Tajza, koja je dobila 28 glasova i 2 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Zdenko Tajz, Hrvat, Bankovci 3, 19. 6. 1959., OIB: 64756860821
2. Đuro Špoljarić, Hrvat, Bankovci 8, 6. 10. 1949., OIB: 16511067130

IZBORNA JEDINICA BROJ 3 – MJESNI ODBOR DUGA MEĐA

a) Za mjesni odbor Duga Međa – biračko mjesto broj 4, Mjesni dom, Kralja Tomislava 66, Duga Međa utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 153 birača
2. da je ukupno glasovalo 74 birača
3. da je važećim utvrđeno 71 glasački listić
4. da je nevažećim proglašeno 3 glasačka listića

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Duga Međa broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Duga Međa, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Dražena Nekića, koja je dobila 41 glasa i 3 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Dražen Nekić, Hrvat, Duga Međa, Kralja Tomislava 35, 5. 6. 1968., OIB: 96084136189
2. Josip Bušljeta, Hrvat, Duga Međa, Vinogradska 17, 4. 3. 1982., OIB: 46923977555
3. Mario Kapša, Hrvat, Duga Međa, Vinogradska 13, 16. 1. 1986., OIB: 92585542405

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositeljice Katarine Bolješić,
koja je dobila 30 glasova i 2 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Katarina Bolješić, Hrvatica, Duga Međa, Kralja Tomislava 26, 15. 6. 1983., OIB:
32980722626
2. Mato Fajdetić, Hrvat, Duga Međa, Vinogradska 19, 14. 4. 1949., OIB: 34198041378

IZBORNA JEDINICA BROJ 4 – MJESNI ODBOR SLAVONSKE BARE

a) Za mjesni odbor Slavonske Bare – biračko mjesto broj 5, Mjesni dom, Slavonske Bare 26, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 149 birača
2. da je ukupno glasovalo 73 birača
3. da je važećim utvrđeno 72 glasačka listića
4. da je nevažećim proglašen 1 glasački listić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Slavonske Bare broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Slavonske Bare, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Saše Varge, koja je
dobila 16 glasova i 1 mjesto u navedenom mjesnom odboru:
1. Saša Varga, Hrvat, Slavonske Bare 28, 3. 1. 1976., OIB: 62306662517

S liste KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA NOSITELJA SINIŠE VUČIČEVIĆA, koja je dobila 56
glasova i 4 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Siniša Vučičević, Srbin, Slavonske Bare 44, 28. 2. 1969., OIB: 01889298239
2. Nenad Švarc, Srbin, Slavonske Bare 3, 29. 12. 1972., OIB: 80853782564
3. Andrija Čolić, Hrvat, Slavonske Bare 11, 11. 1. 1962., OIB: 58624894897
4. Darko Mihaljević, Hrvat, Slavonske Bare 19, 4. 3. 1979., OIB: 93649719615

IZBORNA JEDINICA BROJ 5 – MJESNI ODBOR DONJE PREDRIJEVO

a) Za mjesni odbor Donje Predrijevo, biračko mjesto broj 6, Mjesni dom , Donje Predrijevo 62, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 97 birača
2. da je ukupno glasovalo 48 birača
3. da je važećim utvrđeno 47 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašen 1 glasački listić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Donje Predrijevo broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Donje Predrijevo, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Dinka Hološija, koja je dobila 37 glasova i 4 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Dinko Hološi, Hrvat, Donje Predrijevo 27, 10. 3. 1967., OIB: 37376474200
2. Đuro Pancer, Hrvat, Donje Predrijevo 56, 16. 6. 1965., OIB: 23739331936
3. Ante Garić, Hrvat, Donje Predrijevo 8, 10. 6. 1946., OIB: 40853853063
4. Katarina Šulovnjak, Hrvatica, Donje Predrijevo 54, 4. 3. 1987., OIB: 19410376767

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Staniše Vukovića,
koja je dobila 10 glasova i 1 mjesto u navedenom mjesnom odboru:
1. Staniša Vuković, Hrvat, Donje Predrijevo 59, 27. 5. 1956., OIB: 74556673891

IZBORNA JEDINICA BROJ 6 – MJESNI ODBOR ZOKOV GAJ

a) Za mjesni odbor Zokov Gaj, biračko mjesto broj 7, Mjesni dom, Zokov Gaj 11, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 114 birača
2. da je ukupno glasovalo 56 birača
3. da je važećim utvrđeno 55 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašen 1 glasački listić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Zokov Gaj broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Zokov Gaj, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Daria Šrameka, koja je dobila 12 glasova i 1 mjesto u navedenom mjesnom odboru:
1. Dario Šramek, Hrvat, Zokov Gaj 50, 1. 5.1992., OIB: 84775890168

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Darka Pleše, koja
je dobila 43 glasa i 4 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Darko Pleša, Hrvat, Zokov Gaj 54, 31. 5. 1991., OIB: 89246521875,
2. Zvonko Žagar, Hrvat, Grudnjak 1, 16. 9. 1957., OIB: 48923123263
3. Nikola Čiš, Slovak, Zokov Gaj 4, 5. 9. 1935., OIB: 59857146475
4. Josip Pleša, Slovak, Zokov Gaj 54, 2. 3. 1963., OIB: 14443891435

IZBORNA JEDINICA BROJ 7 – MJESNI ODBOR KUTOVI

a) Za mjesni odbor Kutovi, biračko mjesto broj 8, Mjesni dom , Kutovi, Zdravka Kevčića 53, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 141 birača
2. da je ukupno glasovalo 77 birača
3. da je važećim utvrđeno 76 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašen 1 glasački listić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Kutovi broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Kutovi, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositelja Željka Pačalata, koja je dobila 32 glasa i 2 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Željko Pačalat, Hrvat, Kutovi, Zdravka Kevčića 3a, 6. 10. 1972., OIB: 89759608136
2. Dejan Blagojević, Hrvat, Kutovi, Zdravka Kevčića 75, 28. 1. 1982., OIB: 87345033827

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Damira Kašube,
koja je dobila 44 glasa i 3 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Damir Kašuba, Hrvat, Kutovi, Zdravka Kevčića 28, 06.10.1980., OIB: 86919704768
2. Dražen Mađaš, Hrvat, Kutovi, Zdravka Kevčića 57, 24.12.1970., OIB: 52638400792
3. Dražana Prša, Hrvatica, Kutovi, Zdravka Kevčića 79, 21.10.1979., OIB: 75985600443

IZBORNA JEDINICA BROJ 8 – MJESNI ODBOR OBRADOVCI

a) Za mjesni odbor Obradovci, biračko mjesto broj 9, Mjesni dom, Obradovci 7, utvrđuje se:

1. da biračko mjesto ima ukupno 54 birača
2. da je ukupno glasovao 31 birač
3. da je važećim utvrđeno 29 glasačkih listića
4. da je nevažećim proglašeno 2 glasačka listića

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Zdenci utvrđuje da Vijeće mjesnog odbora Obradovci broji pet članova te objavljuje da su izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Obradovci, s kandidacijskih lista, kako slijedi:

S liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, nositeljice Nade Pejić, koja je dobila 17 glasova i 3 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Nada Pejić, Hrvatica, Obradovci 6, 31. 8. 1988., OIB: 21690957176
2. Ilija Ivanović, Hrvat, Obradovci 58, 5. 9. 1964., OIB: 83112865732
3. Ljubica Rajnić, Srpkinja, Obradovci 60, 24. 5. 1952., OIB: 45416746072

S liste HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, nositelja Franje Kolarevića, koja je dobila 12 glasova i 2 mjesta u navedenom mjesnom odboru:
1. Franjo Kolarević, Hrvat, Obradovci 29, 31. 8. 1959., OIB: 47965691265
2. Jugoslav Đurđević, Hrvat, Obradovci 36, 26. 11. 1979., OIB: 75754624376.

PREDSJEDNICA
Marija Bešlić Muselinović

Menu Title
Skip to content