Obavijest: Prijavite štetu od elementarne nepogode

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ZDENCI

20. kolovoza 2015. godine.

O B A V I J E S T

Kojom se obavještavaju poljoprivredna domaćinstva, koji imaju poljoprivredne površine na području Općine Zdenci, a zbog suše tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, imaju štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim i industrijskim, krmno bilje, livade i pašnjaci) i trajnim nasadima,

PRIJAVE ŠTETU u prostorijama Općine Zdenci od 20. kolovoza do 28. kolovoza 2015. g., svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za prijavu potrebna je slijedeća dokumentacija:

– Ispunjen obrazac EN – P (u kojem treba navesti ukupne povšine pod kulturama, (npr. soja ukupna površina 3,00 ha, kukuruz 1,00 ha, itd.,)

– Kopija Osobna iskaznica

– OIB

Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana.

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD SUŠE

ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE – SUŠA

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

Menu Title
Skip to content