Održana sjednica Općinskog vijeća Zdenci: Planirani prihodi povećavaju se za 329.705,76 kuna

Održana je 16. Sjednica Općinskog vijeća općine Zdenci na koju se od 11 pozvanih vijećnika odazvalo njih devet. Predloženi dnevni red sjednice prihvaćen je jednoglasno i na sjednici je ,između ostalih, donesena Odluka o usvajanju izvještaja o Izvršenju Proračuna općine Zdenci za period 1. siječnja do 30.lipnja 2015. godine i Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.

U izvješću o Izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015. od ukupno planiranih prihoda za 2015. godinu od 3.383.000,00 ostvareno je 1.654.619,44 kune što čini 48,91 % u odnosu na plan , a od ukupno planiranih rashoda od 3.798.299,88 kuna ostvaren je iznos od 1.247.117,50 kuna ili 32,83 % od plana i razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 407.501,92 kune, što sa prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine od 415.299,88 kuna čini ukupno raspoloživa sredstva za naredno razdoblje u iznosu od 822.801,80 kuna.

U Odluci o Izmjenama Proračuna za 2015. koja je također donesena na ovoj sjednici planirani prihodi sa 3.383.000,00 kuna povećavaju se za 329.705,76 kuna i prema ovim izmjenama iznose 3.712.705,76 kuna, koji će zajedno s viškom prihoda iz proteklog razdoblja biti raspoređeni u rashode koji će ovim izmjenama iznositi 4.132.755,64.

Povećanje prihoda uslijedilo je zbog povećanja prihoda od kapitalnih pomoći i potpora za nominirane projekte i prihoda od pomoći HZZO-a za javne radove te prihoda od imovine.

U svom Izvješću o radu za razdoblje siječanj –lipanj ove godine načelnik općine, gospodin Tomislav Durmić, između ostalog , navodi da su, kroz Program izgradnje i održavanja komunalne strukture nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacije,u tijeku je izrada prečistača čija je vrijednost oko šest miliona kuna, radovi bi trebali biti završeni do kraja mjeseca studenog ove godine, izgrađen je nasip i uređeno korito rijeke Vučice u mjestu Kutovi i tako riješen dugogodišnji problem izlijevanja rijeke i plavljenja ovog dijela mjesta a vrijednost izvedenih radova kreće se oko 800.000,00 kuna, izgrađen je pješački most u Bankovcima , vrijednost radova oko 40.000,00 kuna,pripremljena je dokumentacija za proširenje mosta u Zdencima i spremna za apliciranje prema Fondovima, završen je elaborat za zacjevljenje kanala ispred općine u dužini od 105 metara i radovi su započeli, provedena je javna nabava , zaključen ugovor sa izvođačem i kreće izgradnja kuće oproštaja u Donjem Predrijevu a vrijednost ove investicije je 303.000,00 kuna . Pripremljen je projekt energetske obnove Mjesnog doma u Dugoj Međi, Bankovcima i kino dvorane u Zdencima. Prema Ministarstvu branitelja poslan je, a i prihvaćen, projekt izgradnje spomen obilježja poginulom branitelju Zdravku Kevčiću u Kutovima, nositelj projekta je UHBIDDR Duga Međa a partner u projektu općina Zdenci, pripremljen je projekt i sva potrebna dokumentacija za izgradnju i uređenje nogostupa na mjesnom groblju u Zdencima čija se vrijednost kreće oko 180.000,00 kuna, u tijeku su radovi na legalizaciji i certificiranju objekata u vlasništvu općine a i dalje se radi na rješavanju vlasničkih odnosa i pripremi potrebne dokumentacije za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, u tijeku su pripreme za Izmjenu i dopunu prostornog plana kao i izrada Strateškog plana razvoja općine Zdenci.

Izvješće o radu načelnika prihvaćeno je sa 6 glasova ZA vladajuće koalicije.

Na sjednici je donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom na području općine Zdenci a u skladu sa Zakonom o vodama, donesena Odluka o visini bespovratne potpore u visini od 500,00 kuna za studente sa područja općine Zdenci za akademsku 2015/2016 godinu.

Donesena je Odluka o dodjeli općinskih priznanja koja će se dodijeliti u povodu Dana općine a prihvaćen je i Program obilježavanja Dana općine i blagdana Svetog Mihaela.

Menu Title
Skip to content