Potpisan ugovor za izgradnju staza na groblju u Zdencima

Temeljem provedenog natječaja, izabran je izvođač i potpisan je Ugovor za izgradnju pješačkih staza na groblju u Zdencima s izvođačem Cestogradnja d.d. Slatina. Početak radova predviđen je za početak rujna.

Menu Title
Skip to content