Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci

Saziva se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci za dan 28. kolovoza 2015. godine (petak) s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru.

Za sjednicu se predlaže slijedeći D N E V N I  R E D

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zdenci za period 01. siječnja – 30. lipnja 2015. godine i
– realizacije Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa javnih potreba u školstvu za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa javnih potreba u športu na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– realizacije Programa izgradnje komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa utroška sredstava spomeničke rente za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture, opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Zdenci za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
– realizacije Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a nalazi se na području Općine Zdenci,
– realizacije Programa utroška sredstava za 2015. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
– Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa javnih potreba u školstvu za 2015. god.,
– Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa javnih potreba u športu na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene i dopune Programa financiranja vatrogastva i civilne zaštite na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na prostoru Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu,
– Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
– Izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a nalazi se na području Općine Zdenci,
– Program utroška sredstava za 2015. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
5 Usvajanje Izvješća o radu načelnika za period 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
6. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom na području Općine Zdenci,
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Zdenci,
8. Program obilježavanja Dana Općine 2015. Godine,
9. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Zdenci povodom obilježavanja Dana općine,
10. Donošenje Odluke o visini i kriteriju bespovratnih potpora studentima s područja Općine Zdenci za akademsku 2015./2016. godinu,
11. Usvajanje Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Zdenci.

16.sjednica

Menu Title
Skip to content