17. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci – 27. studenog 2015. godine

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci održat će se 27. studenog 2015. godine (petak) s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI  RED

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Proračuna Općine Zdenci za period 01.siječnja – 30. rujna 2015. godine,
4. Usvajanje Proračuna Općine Zdenci za 2016. godinu, projekcija za 2017. i 2018. godinu i
– Plan razvojnih programa općine Zdenci za 2016. godinu i projekcija Plana razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu,
– Program javnih potreba u kulturi na području općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u školstvu za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u športu na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program održavanja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program izgradnje komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu,
– Program održavanja komunalne infrastrukture, opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Zdenci za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
– Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a nalazi se na području Općine Zdenci,
– Program utroška sredstava za 2016. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zdenci za 2016. godinu,
6. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Zdenci za 2014. godinu,
7. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Zdenci,
8. Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području općine Zdenci,
9. Odluka o donošenju cjenika komunalne usluge – prijevoza pokojnika i grobljanske usluge,
10. Odluka o dodjeli Božićnih poklona djeci od rođenja do zaključno 4. razreda osnovne škole,
11. Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Božića osobama s područja Općine Zdenci, korisnicima osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb,
12. Donošenje Odluke o dodjeli Božićnih poklona osobama s područja Općine Zdenci korisnicima stalne pomoći,
13. Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima,
14. Informacija o organizaciji dočeka Nove 2015. godine,
15. Donošenje Odluke o obavljanju inventurnih popisa i imovine Općine Zdenci i imenovanje Komisije za popis inventara,
16. Informacija o korisnicima bespovratne potpore studentima za akademsku 2015./2016. godinu.

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Menu Title
Skip to content