Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Zdenci

Načelnik Općine Zdenci donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Zdenci (KLASA: 350-02/15-02/02, URBROJ: 2189/15-02/15-07, od 12. kolovoza 2015. godine), prema kojoj je Općina Zdenci provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Zdenci.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Zdenci neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

PREUZMI – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš…

 

Menu Title
Skip to content