Donijeta odluka o isplati Uskrsnice umirovljenicima

Umirovljenicima s područja Općine Zdenci koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine (tuzemnu i inozemnu), a koji nemaju dospjelih obveza prema Općini Zdenci, uoči uskrsnih blagdana isplatiti će se Uskrsnica u iznosu od 100,00 kuna.

Uskrsnica će se isplaćivati u periodu od 22. do 25. ožujka 2016. godine. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Zdenci za 2016. godine, Program – SOCIJALNA SKRB, aktivnost-Pomoć obiteljima i pojedincima, pozicija 76 – Darovi za socijalne slučajeve, invalide i bolesne.

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu Uskrsnice na način utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom isplate, službenoj osobi dostaviti zadnji odrezak od mirovine te osobnu iskaznicu. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Zdenci. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Zdenci.

Menu Title
Skip to content