ODRŽANA 20. SJEDNICA OV-a OPĆINE ZDENCI

Na održanoj 20. sjednici Općinskog vijeća općine Zdenci raspravljalo se o 15. točaka dnevnog reda a rezultat rasprave bilo je donošenje niza Odluka .
Nakon provedene rasprave usvojeno je izvješće o realizaciji Proračun općine Zdenci za 2015. godinu prema kojem su u razdoblju 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni prihodi u iznosu od 3.477.000 tisuća kuna, rashodi u iznosu od 3.666.000 tisuća kuna što s prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine od 415.300 tisuća kuna čini u konačnici višak prihoda poslovanja za 2015. od 226.000,00 tisuća kuna.

Na dnevnom redu Sjednice nakon provedene rasprave usvojeno je i izvješće o realizaciji Proračuna za razdoblje siječanj –ožujak 2016. godine prema kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 1.039.000 ,00 kuna što čini 23 % u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini. Rashodi u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 600.400 ,00 kuna ili 13,29 % od planiranih te razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 438.550,00 kuna.

Na sjednici Općinskog vijeća usvojene su i prve izmjene i dopune Proračuna općine Zdenci za 2016. godinu . Ovim izmjenama prihodi se sa planiranih 4.519.000,00 kuna povećavaju na 4.914.000,00 kuna, a shodno tome povećavaju se i rashodi za 394.550,00 kuna i ukupno će ovim izmjenama iznositi 4.914.000,00 kuna. Izmjene proračuna rezultat su povećanja prihoda od pomoći iz državnog Proračuna za 350.000,00 kuna na godišnjoj razini, zbog statusa „potpomognuto područje“ koje općina Zdenci sada ima.

Donesena je i Odluka o II. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Zdenci, dokumenta koji je preduvjet za početak izgradnje komunalne infrastrukture, posebice izgradnju mrtvačnica u pojedinim mjestima koja ih još nemaju.

Odlukom o preimenovanju ulica, koju je Općinsko vijeće također usvojilo na ovoj sjednici, Gorička ulica preimenuje se u ulicu Milana Kovačića, a ova odluka stupa na snagu s 01.siječnja 2017. godine.

Općinsko vijeće donijelo i nekoliko Odluka socijalne naravi kojima se za školsku 2016./2017. godinu osiguravaju sredstva u 100 % iznosu za nabavu udžbenika za sve polaznike prvog razreda sa područja općine Zdenci, sufinanciraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 10% cijene mjesečne karte za autobus i do 50 % cijene za vlak, a svim učenicima, korisnicima smještaja u učeničkim domovima, općina Zdenci sufinancirat će troškove u visini od 100,00 kuna mjesečno po učeniku.

Nakon rasprave o pristigloj dokumentaciji uz financijsku analizu ponuđača NEOS Split prihvaćen je zaključak o pokretanju postupka modernizacije javne rasvjete na području općine Zdenci kojom bi se postojeća javna rasvjeta zamijenila LED javnom rasvjetom pri čemu bi se ostvarile znatne uštede kako na potrošnji električne energije tako i u troškovima održavanja.

Menu Title
Skip to content