Projekt “Izvođenje radova na nezavršenom mjesnom domu u Dugoj Međi” prošao na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Projekt Izvođenje radova na nezavršenom mjesnom domu u Dugoj Međi prošao je na natječaju koji je raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Vrijednost projekta kreće se oko 900.000,00 kuna. Načelnik općine Tomislav Durmić potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju navedenog projekta.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će ovaj projekt sa 329.000,00 kuna.

Menu Title
Skip to content