Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode

O B A V I J E S T

Kojom se obavještavaju poljoprivredna domaćinstva, koji imaju poljoprivredne površine na području Općine Zdenci, a zbog tuče od 27. lipnja 2016. godine, imaju štete na svojim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim i industrijskim, krmno bilje, livade i pašnjaci), trajnim nasadima, kao i objektima, da

PRIJAVE ŠTETU u prostorijama Općine Zdenci od 04. srpnja do 14. srpnja 2016. g., svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za prijavu potrebna je slijedeća dokumentacija:

1. Ispunjen obrazac EN – P (u kojem treba navesti ukupne povšine pod kulturama, npr. soja ukupna površina 3,00 ha, kukuruz 1,00 ha, itd.,), a obrazac mogu naći na službenim stranicama Općine Zdenci
2. Kopija Osobna iskaznica
3. OIB
4. Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana.

OPĆINA ZDENCI

Odluka o proglašenju elementarne nepogode – Tuča 2016.g (1)

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE 2016. G

Menu Title
Skip to content