Gradi se novo dječje igralište u Zdencima

Izgradnjom nove zdravstvene ambulante u Zdencima čija se izgradnja privodi kraju, nameće se prijeka potreba za novom lokacijom na kojoj će biti izgrađeno novo dječje igralište sa pripadajućom opremom za potrebe djece predškolske i školske dobi.
Projekt je u fazi pripreme, osigurano je zemljište, pripremljeno je idejno rješenje a u izradi je troškovnik i nakon pribavljanja sve potrebne dokumentacije kreće se u izgradnju novog dječjeg igrališta i nabavku nove opreme.

Menu Title
Skip to content