Povećane potpore za studente

Na 21. sjednici Općinskog vijeća općine Zdenci donijeta je Odluka kojom se bespovratne novčane potpore studentima povećavaju sa 500,00 na 700,00 kuna mjesečno, a pravo na potporu ostvarit će svi redovni studenti sa prebivalištem na području općine Zdenci u akademskoj 2016/2017 godini.

Menu Title
Skip to content