Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci

Na temelju članka 24. alineja 4. Odluke o poslovničkom redu Vijeća Općine Zdenci, predsjednica Općinskog vijeća Vidica Kovačević saziva 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci za dan 12. kolovoza 2016. godine ( petak ) s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zdenci za period 01.siječnja – 30. lipnja 2016. godine
4. Usvajanje Izvješća o radu načelnika za period 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog programa razvoja Općine Zdenci 2015.-2020. godine (Strateški Program objavljen na službenim stranicama Općine Zdenci)
6. Program obilježavanja Dana Općine 2016. Godine
7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Zdenci povodom obilježavanja Dana općine
8. Donošenje Odluke o korištenju domova na području Općine Zdenci
9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih potpora studentima za akademsku 2016./2017. godinu
10. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne bespovratne pomoći za nabavu udžbenika za učenike od 2 do 4 razreda osnovne škole s prebivalištem na području Općine Zdenci

Menu Title
Skip to content