Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Zdenci

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao k.č.br.367/1 u k.o. Donje Predrijevo,oranica, površine 0,3715 ha,tržišna cijena iznosi 11.517,24 kn

Obavijest – zemljište

Menu Title
Skip to content