USVOJEN PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Općinsko vijeće općine Zdenci održalo je svoju 23. sjednicu na koju se od pozvanih 11 odazvalo 10 vijećnika. Na dnevnom redu sjednice našlo se 15 točaka dnevnog reda . Nakon provedene rasprave usvojeno je nekoliko važnih odluka , između ostalih Odluka o realizaciji proračuna za razdoblje siječanj-rujan 2016. Odluka o II izmjenama i dopunama proračuna za 2016. kao i Odluka o prihvaćanju prijedloga Proračuna za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu a usvojeno je i Izvješće o radu načelnika Općine Zdenci za razdoblje siječanj –lipanj 2016. godine.

Prema izvješću o realizaciji Proračuna za razdoblje siječanj –rujan 2016. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 3.263.000 ,00 kuna ili 70 % u odnosu na plan, a rashodi u iznosu od 2.299.000,00 kuna te razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 964.400,00 kuna. Razlog ovog viška prihoda je taj što u rashode za navedeno obračunsko razdoblje nisu ušle investicije koje su u tijeku , a planom su predviđene, i biti će realizirane do kraja ove godine.

Prema predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. ukupni prihodi za 2016. godinu smanjuju se za 420.431,00 kuna i ovim izmjenama iznose 4.238.318,00 kuna dok se rashodi smanjuju za 442.131,00 kunu i iznose 4.467.124,00 kuna. Razlog ovih izmjena Proračuna za 2016. godinu su smanjenje prihoda na poziciji 63 – Pomoći iz proračuna i ostalih subjekata za financiranje nekih projekata koji su planirani u 2016.godini a nisu prošli na natječaju. Projekti koji su u tijeku kao i većina planiranih izdataka biti će realizirani u okviru planiranih čime je osigurana uravnoteženost Proračuna za 2016. godinu.

Na prijedlog načelnika, vijeće je prihvatilo i nekoliko odluka o dodjeli novčane pomoći povodom Božića, prema kojima će korisnici osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb primiti pomoć u iznosu od 150,00 kuna,a korisnici stalne novčane pomoći iznos od 100,00 kuna.

Umirovljenicima s područja općine Zdenci koji primaju mirovinu do 1500,00 kuna isplatit će se božićnica u iznosu od 100,00 kuna , dok će se djeci , od rođenja do zaključno četvrtog razreda osnovne škole iz svih osam naselja općine Zdenci dodijeliti božićni poklon paketi.

U Proračunu za 2017.godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 4.690.000,00 kuna koji se raspoređuju na rashode poslovanja u iznosu od 2.456.000,00 i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.234.000,00 kuna.

Programom održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture planira se utrošiti 2.698.000,00 kuna što čini 57 % planiranih prihoda Proračuna. Za program javnih potreba u školstvu planiran je iznos od 288.000,00 , za program javnih potreba u socijalnoj skrbi 277.000,00 , za program javnih potreba u kulturi kao i djelatnost vjerskih zajednica iznos od 402.000,00 , za program javnih potreba u športu 90.000,00 a za program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti 71.000,00 kuna.

Menu Title
Skip to content