SABORSKI ZASTUPNIK VLADIMIR BILEK U POSJETI OPĆINI ZDENCI

Načelnik općine Zdenci, Tomislav Durmić održao je u svom uredu radni sastanak kojemu su prisustvovali saborski zastupnik za češku i slovačku manjinu u Hrvatskom saboru, gospodin Vladimir Bilek, predsjednik Saveza Slovaka u RH gospodin Mirko Vavra, predsjednica općinskog vijeća općine Zdenci Vidica Kovačević, predsjednik Mjesnog odbora Zokov Gaj Josip Pleša kao i predstavnici Matice Slovačke Zokov Gaj.

Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju uvjeta i uređenju prostora za rad Matice Slovačke Zokov Gaj. Postignut je dogovor da se postojeći Mjesni dom u Zokovom Gaju uredi te da Matica Sovačka za svoj rad dobije na korištenje dio tog prostora.

Radi se o unutarnjem i vanjskom uređenju zgrade mjesnog doma Zokov Gaj , rekao je u svom izlaganju načelnik općine Tomislav Durmić. Uredit će se kuhinja, sanitarni čvor, ugraditi nova stolarija i nova fasada te nabaviti potrebna oprema. Tako će mještani Zokovog Gaja i članovi Matice Slovačke Zokov Gaj dobiti na korištenje kvalitetan prostor za svoje potrebe.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će većim dijelom općina Zdenci, a pomoć u sufinanciranju biti će i od strane Saveza Slovaka u RH obećao je saborski zastupnik,gospodin Vladimir Bilek i predsjednik Saveza gospodin Mirko Vavra.

Menu Title
Skip to content