ZAPOČELA IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA

Izgradnjom nove zdravstvene ambulante u Zdencima, izgrađenoj dijelom i na lokaciji dječjeg igrališta, ukazala se prijeka potreba za izgradnjom dječjeg igrališta na novoj lokaciji. Sve predradnje oko realizacije ovog projekta su završene i pristupilo se izgradnji novog dječjeg igrališta za potrebe djece predškolske i školske dobi na lokaciji u neposrednoj blizini vrtića i škole. Vrijednost radova ovog projekta iznosi nešto više od 110.000,00 kuna. a radove izvodi Cestogradnja d.o.o. Slatina. Po završetku radova uslijedit će nabava i ugradnja opreme čija se vrijednost kreće oko 120.000,00 kuna. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je općina Zdenci.

 

 

Menu Title
Skip to content