POZIV ZA SUDJELOVANJE NA KIPARSKOJ RADIONICI MLADIH “ZDENCI 2017.”

Cilj radionice je okupljanje darovite djece koja će kroz zajednički rad i druženje moći ostvariti svoje umjetničke sklonosti.

Radionica će se održati dana 16. Rujna 2017. Godine na prostoru NK Sloga u Zdencima s početkom u 9,00 sati.

Organizator radionice je Općina Zdenci u suradnji sa Likovnom udrugom „Petar Smajić“ iz Ernestinova. Rad umjetničkih kolonija na području Općine Zdenci već dugi niz godina kroz potpore prati i KP Papuk i Voda d.o.o. iz Orahovice.

UVJETI SUDJELOVANJA:

U radu radionice mogu sudjelovati djeca i mladi od 12 do 18 godina starosti. Svakom polazniku osiguran je materijal za rad, alat i pomagala te stručno vodstvo. Za polaznike je osiguran ručak. Prijevoz djece do odredišta je obveza roditelja ili staratelja.

Zainteresirani učenici, sudionici koji ispunjavaju uvjete mogu poslati prijavnicu do 13. Rujna 2017. Godine do 12,00 sati na adresu: Općina Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, fax 033/646-000 ili mail:opcina-zdenci@vt.t-com.hr

Budući da je broj polaznika ograničen ( 20 djece ), molimo da se držite roka za prijavu jer prijavnice koje stignu nakon navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje.

PRIJAVNICA – KIPARSKA RADIONICA

Menu Title
Skip to content