4. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci održat će se 13. rujna 2017. godine ( srijeda ) s početkom u 19,00 sati u Muzejsko-galerijskom prostoru

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zdenci za period 01. siječnja-30. lipnja 2017. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Načelnika za period 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
5. Informacija o obilježavanju Dana Općine 2017. godine,
6. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja u povodu Dana Općine Zdenci,
7. Donošenje Odluke o visini i kriteriju dodjele bespovratnih potpora studentima sa područja Općine Zdenci za akademsku 2017./2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola s područja Općine Zdenci u učeničkim domovima za školsku 2017./2018. godinu,
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu,
10. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Zdenci

Strategija upravljanja imovinom – končana verzija

AD 3. Obrazloženje uz polugodišnje izvješće o realizaciji Proračuna Općine Zdenci

AD 3. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Zdenci

AD 3. Realizacija Proračuna Općine Zdenci po programima – polugodišnje izvješće

AD 6. Odluka o dodjeli općinskih priznanja povodom Dana Općine Zdenci

AD 7. Odluka o visini i kriteriju dodjele bespovratnih potpora studentima

AD 8. Odluka o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

AD 9. Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola

Menu Title
Skip to content