Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Zdenci za razdoblje 2017. – 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Općina Zdenci objavljuje  

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZDENCI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Zdenci za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 07. rujna 2017. godine do 09. listopada 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 09. listopada 2017. godine na adresu Općina Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Zdenci za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Zdenci, https://www.opcina-zdenci.hr/. (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK

Tomislav Durmić

Plan gospodarenja otpadom Općine Zdenci za razdoblje 2017. – 2022. godine II

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Zdenci za razdoblje 2017.-20122. g

Menu Title
Skip to content