7. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci

Na temelju članka 24. alineja 4. Odluke o poslovničkom redu Vijeća Općine Zdenci, saziva se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci za dan 31. siječnja 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru. Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Zdenci,
4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Zdenci,
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zdenci,
6. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zdenci,
7. Usvajanje Programa mjera i provedbenog Plana obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Zdenci u 2018. godini,
8. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom deratizacijom za područje Općine Zdenci za 2018. godinu sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok iz Virovitice,

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Menu Title
Skip to content