Odluka o prihvatljivosti za ulaganje u nerazvrstane ceste

Na temelju članka 30. stavak 2. točka a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17) i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« (Narodne novine br. 100/16 i 18/17) te Druge izmjene Natječaja za tip operacije 7.2.2. objavljene 20. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.appprr.hr), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je odluku o prihvatljivosti za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, Općina Zdenci je ostvarila najviši iznos potpore koji iznosi 233.454,60 kn.

Odluka o prihvatljivosti

Menu Title
Skip to content